Vacancies

Become a member of our team and find your dream job

test

SEARCH WORK
Job position
City
FIND CANCEL

We have 1 vacancy (ies)

 • Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ Up to 2022-10-09
  • Profession
   Բարձրագույն կրթություն
  • City
   ք.Երևան
  • Work experience
   Համապատասխան աշխատանքային փորձ
  JOB RESPONSIBILITIES
  • Ներքին իրավական ակտերի` հրամանների, որոշումների, տեղեկանքների կազմում,
  • Հանձնաժողովների աշխատանքի կազմակերպում և արձանագրում,
  • Աջակցություն վարչական, հաղորդակցման հարցերում, շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում,
  • Կազմակերպության ծրագրային միջավայրում համապատասխան մուտքերի իրականացում,
  • Փաստաթղթաշրջանառության և արխիվացման կազմակերպում և իրականացում,
  • Ըստ անհրաժեշտության այլ գործառույթների իրականացում:
  REQUIRED EDUCATION AND SKILLS
  • բարձրագույն կրթություն,
  • աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, մասնավորապես՝ վարչական, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, տնօրինության քարտուղարությունում աշխատանքի փորձ,  
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Learn how to apply