Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 2 թափուր աշխատատեղ

 • Փոխարինող վարկային գործակալ Արտաշատի մասնաճյուղում Մինչև 2022-12-06
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք.Արտաշատ
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարկային գործառնությունների մասնագետ Մինչև 2022-12-14
  • Մասնագիտությունը
  • Քաղաք
   ք.Երևան
  • Փորձը
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Սպասարկել գլխամասային գրասենյակի վարկային պորտֆելը,
  • Ապահովել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի և ՀԾ բանկ մուտքագրված վարկատեսակների համապատասխանությունը,
  • Իրականացնել տվյալների փոխանցում ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր,  գրանցել ու կոորդինացնել մասնաճյուղերի հետ ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ տվյալների փոփոխությունները,
  • Աջակցել ՀԾ բանկ օգտագործողներին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր և ԱՔՌԱ հարցումների իրականացման գործընթացին:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն,
  • Աշխատանքի առաջնահերթությունը գնահատելու,  ինչպես նաև վերջնաժամկետները պահպանելու կարողություն,
  • Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Կազմակերպչական ձիրք և հաղորդակցվելու կարողություններ,
  • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Armsoft`ցանկալի է),
  • Հայերեն լեզվի  գերազանց իմացություն:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին