Թափուր աշխատատեղեր

Դարձե´ք մեր թիմի անդամ եւ գտե´ք Ձեր երազանքի աշխատանքը

ԱՐԵԳԱԿ-ի ամենաարժեքավոր ակտիվը նրա աշխատուժն է: “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն իր աշխատողների համար տրամադրում է բժշկական ապահովագրություն, հատուկ պայմաններով վարկավորման հնարավորություն, ինչպես նաև մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն և իհարկե, մրցունակ փոխհատուցման համակարգ:

ՓՆՏՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
Պաշտոն
Քաղաք
ՓՆՏՐԵԼ ՉԵՂԱՐԿԵԼ

Մենք ունենք 4 թափուր աշխատատեղ

 • Վարկային գործակալ Մասիսի մասնաճյուղում Մինչև 2021-02-02
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք. Մասիս
  • Փորձը
   ցանկալի է
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
  • գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
  • կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
  • կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
  • աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
  • աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
  • ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
  • իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
  • նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
  • ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
  • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
  • հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
  • համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • վարորդ-տնտեսվար Ստեփանակերտի մասնաճյուղում Մինչև 2021-01-25
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք. Ստեփանակերտ
  • Փորձը
   առնվազն 3 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • Աջակցում է մասնաճյուղի գրասենյակային, վարչական և տնտեսական  աշխատանքներին, ինչպես նաև՝ օժանդակում աշխատակազմին ընթացիկ աշխատանքներում,
  • աշխատանքային պատշաճ վիճակում է պահում իրեն ամրացված ավտոմեքենան,
  • ավտոմեքենան վարելիս ապահովում է ավտոմեքենայի և ուղևորների անվտանգությունը՝ խստորեն  պահպանելով ճանապարհային երթևեկության սահմանված կանոնները,
  • պատասխանատու է ստորաբաժանման աշխատողներին ավտոմեքենայով սպասարկելու, ինչպես նաև  մեքենայի նպատակային շահագործման, տեխնիկական լավ վիճակում գտնվելու համար:

   

  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  -Առնվազն 3 տարվա վարորդի աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

  -  առնվազն 3 տարվա (B և C կարգի) վարորդական իրավունք,

  -  մեքենայի որոշ անսարքությունների վերանորոգման հմտություն,

  -  պարտաճանաչ և կարգապահ անձնավորություն,

  -  բավարար հաղորդակցման հմտություններ, 

  - ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցով աշխատելու ցանկություն և կարողություն:

  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Վարորդ Իջևանի մասնաճյուղում Մինչև 2021-01-25
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք.Իջևան
  • Փորձը
   առնվազն 3 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Աշխատանքային պատշաճ վիճակում է պահում աշխատողներին սպասարկող մեքենան,
  • ավտոմեքենան վարելիս ապահովում է ավտոմեքենայի և ուղևորների անվտանգությունը, խստորեն  պահպանելով ճանապարհային երթևեկության սահմանված կանոնները,
  • պատասխանատու է ստորաբաժանման աշխատողներին ավտոմեքենայով սպասարկելու համար:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

   

  • Առնվազն 3 տարվա վարորդի աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
  • առնվազն 3 տարվա (B և C կարգի) վարորդական իրավունք,
  • պարտաճանաչ և  կարգապահ անձնավորություն,
  • բավարար հաղորդակցման հմտություններ, 
  • ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցով աշխատելու ցանկություն և   կարողություն,
  • առջևի քաշող անիվներով, նախընտրելի է ՆԻՎԱ մակնիշի կամ նմանատիպ այլ մեքենա՝ վարձակալության նպատակով:

   

  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին
 • Կրտսեր հաշվապահ գլխամասային գրասենյակում Մինչև 2021-01-25
  • Մասնագիտությունը
   ցանկացած
  • Քաղաք
   ք.Երևան
  • Փորձը
   առնվազն 2 տարվա
  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Իրականացնել գլխամասային գրասենյակի նյութական արժեքների հաշվառումը,
  • Իրականացնել գլխամասային գրասենյակի ավտոմեքենաների (սեփականության իրավունքով պատկանող և վարձակալված) գծով ծախսերի հաշվառումը,
  • Իրականացնել գլխամասային գրասենյակի աշխատակիցներին տրամադրված առհաշիվ գումարների հաշվապահական հաշվառումը,
  • Ապահովել Կազմակերպության բոլոր վճարումների/ծախսերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը և կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին,
  • Աջակցել հաշվապահական ծրագրում հաշվապահական գրանցումների կատարման գործընթացին, ապահովելով դրանց արժանահավատությունը, ստուգել դրամարկղի և բանկի մնացորդների համապատասխանությունը հաշվապահական ծրագրի հետ,
  • Իրականացնել գլխամասային գրասենյակի կանխիկ դրամի հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ օրենսդրության և Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերին համապատասխան,
  • Աջակցություն հաշվապահական թիմին ամսվա փակման աշխատանքների հետ կապված:
  ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Համապատասխան բարձրագույն կրթություն
  • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում
  • Կանխիկ դրամի հետ աշխատանքի փորձ
  • MS Excel-ի բավարար իմացություն
  • ՀԾ-Բանկ և ՀԾ-Ձեռնարկություն ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:
  Ծանոթացե՛ք դիմելու կարգին