Vacancies

Become a member of our team and find your dream job

test

SEARCH WORK
Job position
City
FIND CANCEL

We have 1 vacancy (ies)

 • Գրասենյակի օգնական Աշոցքի ներկայացուցչությունում Up to 2021-05-19
  • Profession
   ցանկացած
  • City
   ք. Աշոցք
  • Work experience
   ցանկալի է
  JOB RESPONSIBILITIES
  • Մաքրել գրասենյակային տարածքները,
  • Իրականացնել վարչական բնույթի աշխատանքներ (պատճենահանել փաստաթղթեր, ներկայացնել գրենական պիտույքի հայտեր, պատասխանել հեռախոսազանգերի և այլն),
  • Աջակցել մասնաճյուղի  աշխատակազմին ընթացիկ աշխատանքները իրականացնելիս,
  • Կատարել աշխատանքին առնչվող ղեկավարության այլ հանձնարարականները:
  REQUIRED EDUCATION AND SKILLS
  • Պատճենահանող և գրասենյակային այլ  սարքավորումների հետ աշխատելու հմտություններ,
  • Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ,
  • Թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
  • Միջնակարգ մասնագիտական կամ այլ կրթությունը դիտվելու է որպես առավելություն:
  Learn how to apply