Vacancies

Become a member of our team and find your dream job

test

SEARCH WORK
Job position
City
FIND CANCEL

We have 1 vacancy (ies)

 • Վարկային գործառնությունների մասնագետ Up to 2023-02-07
  • Profession
  • City
   ք.Երևան
  • Work experience
  JOB RESPONSIBILITIES
  • Սպասարկել գլխամասային գրասենյակի վարկային պորտֆելը,
  • Ապահովել Ընկերության ներքին իրավական ակտերի և ՀԾ բանկ մուտքագրված վարկատեսակների համապատասխանությունը,
  • Իրականացնել տվյալների փոխանցում ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր,  գրանցել ու կոորդինացնել մասնաճյուղերի հետ ԱՔՌԱ և ՀՀ ԿԲ տվյալների փոփոխությունները,
  • Աջակցել ՀԾ բանկ օգտագործողներին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր և ԱՔՌԱ հարցումների իրականացման գործընթացին:
  REQUIRED EDUCATION AND SKILLS
  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն,
  • Աշխատանքի առաջնահերթությունը գնահատելու,  ինչպես նաև վերջնաժամկետները պահպանելու կարողություն,
  • Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
  • Կազմակերպչական ձիրք և հաղորդակցվելու կարողություններ,
  • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office, Armsoft`ցանկալի է),
  • Հայերեն լեզվի  գերազանց իմացություն:
  Learn how to apply