16.11.2022

Հայտարարություն

«Արեգակ» ունեվերսալ վարկային կազմակերպությունը` որպես Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամ, անցել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից իրականացված Հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերլուծությունը:
Վերադառնալ